Ana Sayfa Hakkımızda Katkıda Bulunanlar İletişim
 
Temel Bilgiler
Toplumsal Boyutlarıyla Spor
 
Yararlı Bilgiler
SPORLA İLGİLİ LİNKLER
MEVZUAT-YÖNETMELİKLER
SPOR SÖZLÜK, FORMÜL VE ÇEVRİMLERİ
REKORLAR
 
 
E-List
  Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta listemize kayıt olun.
 
 

ÜLKEMİZDE SPORBİLİMİN ÖNCÜLERİ

ÜLKEMİZDE SPORBİLİMİNİN ÖNCÜLERİ

  

Değişik yaklaşımlar ile uygulanan sporsal etkinlikleri bilimsel temeller üzerine yerleştirme çabaları öncelikle, birbirinden bağımsız çalışılmış tıp, biyomekanik, psikoloji ve sosyoloji alanlarından elde edilen verilerin sentezi ile gerçekleştirilmesi şeklinde başladı.

 

Bu gelişimde örneğin; gelişigüzel bilgiye dayalı şampiyon öğretisinden (sınama yanılma yöntemiyle elde edilmiş bilgilerden,) bilimsel bilgiye dayalı (Nesnel –objektif-, deneysel, sistematik, genelleştirici) spor kuramları geliştirmeye geçiş denemeleri, Spor Bilimlerinin temelini oluşturdu.

 

Herkes için Spor ve Yarışma sporunun toplumlarda artan önemine bağlı olarak 1960lardan sonra spor olayıyla ilgilenen bilim dallarının sayısı hızla artmaya başladı (Örneğin; biyomekanik uluslararası verim düzeyini karşılaştırmada, farkların sebebini açıklamada önemli işlevler üstlendi).

 

         Bu gelişimde spor bilimi kuramında bilgilerin; spor fizyolojisi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi gibi bilim disiplinlerinden alınması, temel bilimlerin (Biyoloji; psikoloji, sosyoloji gibi) soyut bilgilerinden alınmasından daha mantıklı bulunmuştur.

 

Sonuç olarak; spor bilimi kuramı ve uygulamaları, birden çok bilim dalına ait yöntemlerle gerçekleştiği için, disiplinler arası (enterdisipliner) bir bilim dalından çok, bütünleşik (entegratif) bir bilim olarak şekillendiğini söylemek mümkündür. Örneğin; Spor psikolojisine ait saptamalar, spor bilimlerinin başka bir disipliniyle karşılaştırmalı, sorgulanmalı, sonuçların ne kadar birbirine uygun olduğu kontrol edilmeli (Enine kesit bilim anlayışı) mantığı ağırlık kazandı.

        

Bütünleşik biliminin görevi; temel bilim disiplinlerinin araştırma ve uygulamalarından ilginç sonuçları toplamak, sistematik bir düzene koymak ve sonunda amaç doğrultusunda kullanılabilirliğinin kontrolünü yapmaktır.

 

Yukarda özetlemeye çalışılan bu gelişimin ülkemizdeki ilk kuşak öncülerinden bazıları ve çalışma alanları aşağıda verilmiştir:

(Burada atladığımız veya unuttuğumuz büyüklerimiz olabilir. Bizler burada 60 yaşının üzerindeki spor bilim insanlarımızı anımsayarak oluşturmaya çalıştık.

Bu konuda destek ve yardımlarınızı bekliyoruz)

 

Cemal Alpman; Spor Felsefesi, Beden Eğitimi ve Spor Tarihi alanlarında

Zehra Alagöz; Hareket Bilimi (Kinesiyoloji)

Ertuğrul Günışık; Ölçme – Değerlendirme, Ritm Eğitimi

Necmettin Erkan; Hareket ve Antrenman Bilimi, Herkes İçin Spor kuramı

Necati Akgün ; Spor Fizyolojisi

Kut Sarpyener; Prevantif yaklaşımla spor, Kinesiyoloji

Ali Gür; Preventif yaklaşımla spor, Spor Felsefesi

Adnan Orhun; Spor Pedagojisi ve Felsefesi,

Atilla Erdemli; Spor Felsefesi,

Hüseyin Çolakoğlu; Hareket Bilgisi

Sedat Muratlı; Antrenman Bilgisi, Hareket Bilimi

Turgay Renklikurt; Antrenman Bilgisi

Yaşar Sevim; Antrenman Bilgisi

 


Sporbilim 2012