Ana Sayfa Hakkımızda Katkıda Bulunanlar İletişim
 
Temel Bilgiler
Toplumsal Boyutlarıyla Spor
 
Yararlı Bilgiler
SPORLA İLGİLİ LİNKLER
MEVZUAT-YÖNETMELİKLER
SPOR SÖZLÜK, FORMÜL VE ÇEVRİMLERİ
REKORLAR
 
 
E-List
  Gelişmelerden haberdar olmak için e-posta listemize kayıt olun.
 
 

SPORUN TOPLUMBİLİMSEL TEMELLERİ

2-SPORUN TOPLUMBİLİMSEL TEMELLERİ

 

(*) Prof.Dr.Füsun Öztürk Kuter'in Toplumsal Boyutlarıyla Spor isimli kitabından derlenmiştir.

Genel toplumbilim içeriğinde incelenen sosyal davranış ve sosyal etkileşimlerin sayısı ve karmaşıklığı artarken, sporun da sosyal bilim içerisinde özel bir alan olarak ele alınıp değerlendirilme zorunluluğu doğmuştur. çünkü spor giderek daha çok kişi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak ilgi görmeye başlamış daha organize hale gelmiş ve uluslararası bir saygınlık prestij gösterisi konumunu alarak ulusları sevince ya da yasa sürüklemeye başlamıştır. Ancak Spor toplumbilimi spora sadece bir yarışma ve fiziksel üstünlük olarak değil, önemli ve sürekli bir sosyal olgu olarak yaklaşarak sporun sosyal karakteristiklerini açıklamaya çalışır.

Spor sosyolojisinde hareket noktası sporun bir başka ifade ile sportif faaliyetlerin, spor olayının bizzat kendisidir. Toplum içinde ortaya çıkış özellikleriyle yerine göre bir olay yerine göre ise bir olgu niteliği taşıyan spora toplumun bütünü içinde yaklaşmak daha uygun olabilir (1, 9). Spor çağımız insanının toplumsal yaşamına derinlemesine girmiş ve toplumsal yapıya göre biçimlenen bir olgudur. Spor toplumbilimi sporu toplumsal bir kurum, toplumsal bir sistem boyutuyla inceleyen özel bir toplumbilimidir.

Diğer sosyal disiplinler gibi spor sosyolojisinin de öznel içeriği, nesnel içeriği ve her ikisinin arasında kalan eylemsel içeriği mikroskobik ve makroskobik olarak incelenir. Ritzer makro-nesnel alana sosyal çevreyi, hukuku, bürokrasiyi, mimariyi, teknolojiyi, lisanı; makro-öznel alana kültürü, sosyal normları, kuralları, sosyal değerleri; micro-nesnel alana davranış biçimlerini, hareketleri ve karşılıklı etkileşimi; micro-öznel alana ise gerçekliği oluşturan birçok sosyal olayın oluşumunu dahil eder (3, 26). Eylemsel içerik, öznel ve nesnel içeriği birbirine bağlar, böylece spor sosyolojisi amacına ulaşmış olur. Eylemsel içerik, sporun varolan sosyal gerçekliği ile bu gerçekliğin betimleme ve açıklaması arasında bir köprü kurar (2, 5).

Spor toplumbilimi 1960'ların sonu ve 1970'lerin başı boyunca Kuzey Amerika halkı tarafınca benimsemeye ve teşkilatlanmaya başladığı kabul edilmektedir. Kuramsal materyalleri ise sporun işlevi, sporun içeriği, tarihi, sporda kadın, davranış, kişilik, motivasyon, sosyalizasyon ve olimpiyat oyunları oluşturmuştur.

Spor, toplumdaki en yaygın kuruluşlardan biridir. Finansal harcamaları, katılımcıların ve seyircilerin sayısı, filmler, kitaplar, sporla ilgili karikatürler, harcanan süre, spor malzemeleri, sporun dökümanları olarak belgelenebilir. Kısaca, spor birimleri, toplumsal insan davranışları ve toplumsal kurumlarla bağlantılıdır. (4, 23). Bu yüzden sosyal bilimler çerçevesinde ele alınıp değerlendirilir.

KAYNAKLAR
1-  Erkal, M. , Sosyolojik Açıdan Spor, MEGS yayın no: 30, M. E. Basımevi, ANKARA, 1986.
2-  Kenyon, G. S. , The Significance of Social Theory in the Development of Sport Sociology, Sport and Social Theory, Rees, C. R. , Miracle, A. W. , Human Kinetics, Champaign, 1986.
3-  Ritzer, G. , Toward and ıntegrated Sociological Paradigm, Boston, 1981.
4-  Snyder, E. E. , Sociology of Sport, Sport and Fitness Management, Parks, J. B. , Zanger. B. K. , Human Kinetics, Champaign, 1990


Sporbilim 2012